Arboristika

při zájmu o řez stromů či rizikové kácení nás kontaktujte prostřednictvím vyplnění formuláře:

Řez ovocných stromů

1. Výchovný řez

  • Nejvýznamější řez v období života stromu, který zakládá stabilní korunu s pevnými silnými větvemi a podporuje dřevinu k dalšímu růstu

2. Řez dospělých stromů

  • Stromy zmlazujeme a prosvětlujeme, posilujeme větve, které jsou více namáhané. Zbavujeme se větví napadených a potenciálně nebezpečných do budoucna.

Optimální dobou pro řez je období prosince až března. 

Neváhejte nás kontaktovat! Rádi přijedeme k Vám stromy ořezat, optimálně nám pište s dostatečným předstihem. Pokud Vás tato problematika více zajímá, naučíme Vás na Vašich stromech, jak si je ořezat sami (viz individuální nebo skupinový workshop).

Dendrologický posudek

Zpracováváme odborné dendrologické posudky.

Dendrologický průzkum znamená zhodnocení stavu stromů. Zahrnuje výpočet základních dendrologických veličin jako věku stromu, tloušťky, výšky, přírůstku a dalších. Analyzujeme druh, růstové podmínky a perspektivu stromů, jejich provozní bezpečnost. Při odhalení nedostatků dáváme návrhy k zajištění lepší provozní bezpečnosti, stanovujeme rozsah a postup při ošetřování stromů. 

Rizikové kácení

Kácení stromů je pro nás tou poslední možností, jak strom ošetřit. Někdy bohužel z důvodu bezpečnosti, nebo následkem kalamity k ní musíme přistoupit. Kácení provadíme ze země, nebo postupně ze stromu za použití stromolezeckých technik.

Kácení dřevin rostoucích mimo les zásadně podléhá povolovacímu režimu orgánu ochrany přírody.  Zjistíme Vám, jestli je povolení potřeba a pomůžeme ho event. získat. 

V případě nevhodného umístění zbylého pařezu po kácení nabízíme i profesionální odstranění pomocí frézování až do hloubky 20 cm pod úroveň terénu. Pařezová fréza rozemele pařez na dřevní hmotu, kterou lze i dále využít jako štěpku.

Ne vždy je kácení nezbytné, k zabezpečení stromu někdy stačí instalace statických, nebo dynamických bezpečnostních vazeb, a zabránit tak nechtěnému rozlomení stromu. A i s tím tu jsme pro Vás! 

Ceník

Aby cena byla co nejreálnější, skládá se ze dvou částí. Z vlastní práce a z dopravy závislé na vzdálenosti k Vám. 

Řez ovocných stromů

Cena se odvíjí od obvodu a velikosti stromu. Jsou uvedeny bez DPH.

  • Výška 120 - 250 cm (do 3 let od výsadby) - 130 Kč/strom
  • Obvod kmene 8 - 14 cm (do 3 let od výsadby) - 150 Kč/strom
  • Obvod kmene 14 - 18 cm (do 3 let od výsadby) - 250 Kč/strom  
  • Řez dospělých stromů - od 1000 Kč/strom    

:

Individuální workshop řezu ovocných stromů

Přijedeme k Vám a naučíme Vás prořezávat a pečovat o Vaše stromy.

individuálně

Rizikové kácení a řez vzrostlých stromů

Cena obtížně předem stanovitelná, ale s pár informacemi a fotkami zvládneme dát odhad, event. naceníme na místě. Cena je závislá především na velikosti koruny, technice kácení, počtu stromů, přístupnosti terénu, náročnosti a rizikovosti.

individuálně

Bezpečnostní vazby

  • Dynamické
  • Statické

individuálně

Dendrologický posudek

Cena je závislá zejména na počtu stromů a účelu posudku.

150 - 2000 Kč/strom

U některých položek je cena obtížně stanovitelná předem. Do formuláře můžete vkládat fotografie. Když přiložíte fotky stromů a event. pozemku, my se pokusíme o přibližný odhad ceny. Nicméně konečnou cenu Vám řekneme až na místě.