Dotační poradenství

při zájmu o dotační poradenství nás kontaktujte prostřednictvím vyplnění formuláře:

Jaké dotační programy nejčastěji využíváme?

Péče o krajinu

 • Výsadba stromů v krajině
 • Obnova přirozených funkcí krajiny 
 • Likvidace invazivních druhů
 • Protierozní opatření

Lesní hospodářství

 • Obnova lesa
 • Zřízení oplocenek
 • Zajištění lesního porostu v zákonné lhůtě (vyžínání nepatřičných porostů)
 • Následná péče o výsadby

Nová zelená úsporám

 • Fotovoltaika, solární ohřev vody
 • Kotlíkové dotace, tepelná čerpadla
 • Domácí dobíjecí stanice pro elektromobily
 • Zelené střechy

Včelaření


Podpora rozvoje venkova 

 • Dotace pro zemědělce
 • Dotace pro podnikatele

Hospodaření s vodou

 • Záchyt dešťové vody
 • Tůně a mokřady

Proces získání dotace

 • Zjistíme, jaké možnosti uplatnění dotačních titulů se Vás týkají. Pokud víte, o co přímo máte zájem (např. výsadba stromů), můžeme tuto fázi přeskočit a věnovat se rovnou tomu. 
 • Navrhneme projekt v návaznosti na podmínky dotačního programu. Záleží jen na Vás, jak velkou měrou se budete chtít podílet na vlastním návrhuZpracujeme potřebný odborný posudek  v oboru krajinářství, lesnictví, zahradnictví.
 • Sepíšeme a zkompletujeme žádost o dotaci a budeme Vás instruovat v dalších krocích, co vše bude potřeba. Na nás je i samotná administrativa a občas komplikovaná komunikace s příslušnými orgány vyřizujícími dotace.
 • Podílíme se na realizacích projektů. Pomůžeme Vám se zprostředkováním dodavatelů, zadávacích řízení, způsobilých firem a organizací při samotné realizaci.

Vždy se na nás můžete obrátit s konzultací stran dotací bez nutnosti následné spolupráce. Jsme profesionální tým lidí a rádi Vám pomůžeme.

Výsadba stromů

Výzva č. 4/ 2021 (navazuje na výzvu 9/2019)


Výzva je zaměřena na zlepšení životního prostředí v obcích a jejich okolí prostřednictvím podpory individuálních projektů a zapojení veřejnosti. Jejím cílem je přispět ke zlepšení kvality veřejného prostoru a ovzduší, k vyrovnání teplotních extrémů a zadržování vody 

Příjem žádostí: 2.8.2021 - 30.12.2023

Výše podpory : 

 • 151 000 - 250 000 Kč
 • maximální míra podpory: 100 % 

Předmětem podpory je výsadba stanovištně vhodných druhů listnatých stromů na veřejně přístupných místech, příp. v uzavřených vnitroblocích bytových domů využívaných ke komunitnímu setkávání

Dotaci mohou žadatelé čerpat na:

 • sazenice (jednotková výše dotace podle obvodu kmínku v rozmezí od 1 050 Kč/ks - 5 000 Kč/ks)
 • závlahové vaky (1 000 Kč/strom)
 • zpracování odborného posudku (max. 10 % z celkové výše dotace) a požadované publicity

Příjemce podpory je povinen registrovat provedenou výsadbu do mapy výsadeb na portálu www.sazimebudoucnost.cz

Odkazy k výsadbě stromů jako Manuál pro výsadbu a následnou péči a Ceník položek spojených s výsadbou nad rámec dotace k nalezení zde

Dotace pro zemědělce, lesníky a zpracovatele

Nově nabízíme zpracování žádostí do výzev Místních akčních skupin (MAS), které působí jako poskytovatelé dotačních prostředků ve vašem regionu.

MAS každoročně vyhlašují výzvy z Programu rozvoje venkova (dále jako PRV), kam mohou podávat žádosti zemědělské subjekty, lesníci, nezemědělské subjekty a další. Čerpat finanční prostředky můžete na pořízení strojů nebo technologií do živočišné či rostlinné výroby a dalšího vybavení pro nezemědělskou činnost, lesnickou činnost atd.

Další dotační příležitostí jsou výzvy Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF), který každoročně vyhlašuje výzvy.

Pokud máte nápad, jak vylepšit své podnikání, rádi s Vámi zdarma zkonzultujeme Váš projektový záměr a domluvíme se na dalších podmínkách.

Důležité info: většina MAS bude během dubna 2022 vyhlašovat výzvy z PRV, tak neváhejte a kontaktujte nás, ať nepropásnete podání žádosti!