Služby v lesnictví

při zájmu nás kontaktujte prostřednictvím vyplnění formuláře:

Služby v lesnictví

Zajišťujeme poradenství v lesnictví se zaměřením na využití dotačních titulů, které pokrývají takřka všechny aspekty řádného hospodaření. 

Nabízíme komplexní zajištění lesnické činnosti včetně těžební a pěstební práce a obchodu s vytěženým dřívím.