Naše služby

Revitalizujeme krajinu, spolu s Vámi!

Vyhledáváme a vytváříme řešení na podporu udržitelného hospodaření v lesích a v krajině. Zaměřujeme se na akvizice dotací pro výsadbu stromů a dotací v oblasti lesního hospodářství. Naší prací je i následně realizace samotných projektů. Poskytujeme poradenství v oblasti péče o krajinu, les, životní prostředí a ochranu přírody. Nově se zajímáme i o dotační programy na podporu včelaření, ochranu přírody, podporu rozvoje venkova včetně dotací pro podnikatele a zemědělce. Při stavbě či rekonstrukci rodinného a bytového domu Vám budeme k ruce s dotačním programem Nová zelená úsporám. Svět dotací neustále turbuluje, tvoří nové výzvy, zatímco některé již končí. Ale nebojte, od toho jsme tu my, abychom Vám s tím vším pomohli.

Výsadbou sadu, aleje či lesa práce nekončí, a proto nabízíme i následnou dlouhodobou péči o vlastní výsadby. Máme mnoholetou praxi jak v řezu ovocných dřevin, tak v kácení nebezpečných stromů a frézování pařezů. 

Věnujeme se dále lesnímu hospodářství, poradenství i pedagogice. Pro žáky a studenty připravujeme na míru environmentální vzdělávací akce.