Environmentální vzdělávání a lesní pedagogika

při zájmu o vzdělávací akci nás kontaktujte prostřednictvím vyplnění formuláře:

Co je lesní pedagogika?

Lesní pedagogika buduje a upevňuje vztah lidí k přírodě. Cílovou skupinou jsou především dětské kolektivy předškolních a školních dětí, ale i mladí studenti a celé rodiny. Lesní pedagog Vás provází lesem, zatímco Vám vysvětluje zákonitosti života v lese, k čemu lesy slouží, jaké přinosy pro nás mají, jak důležitý je celý lesní ekosystém, jak se má správně trvale udržitelně v lesích hospodařit. Nastíníme si i problémy, které les přímo i nepřímo ohrožují, jak můžeme v lese pomáhat, jak o něj pečovat, a také jak ho chránit. Není to klasická výuka s poznámkovým blokem. Kromě toho, že posloucháte, zde i čmucháte, saháte, koukáte a někdy i chutnáte. 

Environmentální výchova (EVVO)

Environmentální vzdělání představuje problematiku prolnutí člověka s přírodou kolem něj a mělo by patřit k bazálním znalostem všech. Naučíme se, jak má vypadat zdravá krajina, co přírodě vyhovuje a co jí škodí, co vše ji může ovlivňovat a jak do toho všeho vstupuje člověk. Dotkneme se i změn klimatu a jiných výzev, kterým dnes čelí člověk, aby své planetě pomohl. Předvedeme si, jak se má správně třídit, proč je to důležité a jak vypadá cesta třízeného materiálu. Zdravá krajina je krásná, tajuplná, plná života a poznání, tak ji pojďme společně budovat.