Realizované projekty

Poohlédněte se s námi za rokem 2021  

Máme za sebou už více než stovku úspěšně realizovaných projektů. A těšíme se na další!

Díky nápadům a dotacím vzniká v naší krajině spousta krásných míst s důležitými, přírodě blízkými opatřeními na zlepšení zádrže a snížení výparu vody, stínění, protierozních opatření, redukci negativních antropogenních vlivů na přírodu. V neposlední řadě neméně podstatné zvýšení biodiverzity a snaha o ochranu přírody kolem nás. Společnými kroky směřujeme k zdravější krajině. Vznikají a obnovují se sady, lesy, louky a parky. K radosti nám všem!