Poradenství v péči o les a krajinu

při zájmu o poradenství nás kontaktujte prostřednictvím vyplnění formuláře:

Prodiskutujeme s Vámi nejlepší způsoby šetrného a dlouhodobě udržitelného hospodaření v lesích a krajině s ohledem na klimatické změny s aplikací na Váš konkrétní les, pole, louku či jiný pozemek.

Navrhujeme a projektujeme agrolesnické systémy a osazovací plány včetně zpracování odborných studií ve volné i urbanizované krajině.